Лична карта установе

Објекат Предшколске установе „Каја“ Љиг подигнут је 1976. године и имао је три радне собе за децу. Тада је задовољавао потребе локалне средине. У међувремену је промењена структура становништва као и структура локалне заједнице па је повећан број уписане деце. Посматрано у просторном погледу, ни зграда, ни кухиња по свом капацитету нису задовољавале потребе које Установа има. Проблем је делимично решен 1998. године дограђивањем  две радне собе, али тада је проширени радни простор превазишао капацитет кухиње. У 2012-2013. години проширен је објекат са 3 радне собе за децу – 436 м2 и кухињом од 140 м2 која испуњава све стандарде. Предшколска установа има и једну групу целодневног боравка у Белановици.

У овој радној години уписано је 382 деце, укупно је 53 запослених, од тога 33 у васпитно – образовном процесу, у 18 васпитних група.

Просторни капацитети и опремљеност установе  активности

Рад ће се у радној 2022/2023. години одвијати у наменски грађеном објекту за децу у Љигу, као и у Белановици, у реновираном објекту ОШ „Сестре Павловић“.

Централни објекат:

  • Број васпитних соба: 11
  • Површина објекта: 1485м2
  • Површина дворишта: 43ара
  • Површина кухиње: 140м2

Тренутна опремљеност објекта jе на задовољавајућем нивоу. Установа стално реализује послове у домену текућег одржавања објекта са циљем унапређења квалитета и стварања што бољих услова рада. Сваке године се планира и реализује набавка играчака и материјала за рад са децом према специфичностима узраста, а у складу са пројектним активностима по Новим основама програма “Године узлета”.

MЕСТО И ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Реализација Годишњег плана рада Установе остварује се кроз рад:

  • Централног објекта Предшколске установе „Каја“, ул. Краљице Марије бб, Љиг

  • У просторијама ОШ “Сава Керковић“ Љиг и ОШ “Сестре Павловић“ Белановица

Радно време и оријентациони ритам дана

Радно време установе је од 06.00 до 16.30 часова. Установа током године своју делатност обавља по календару рада, који је делимично усклађен са школским календаром. Радна година почиње 1. септембра и завршава се 31. августа. Школска година за припремни предшколски програм почиње 1. септембра и завршава се 20. јуна 2023. Током летњих месеци рад је организован према потребама и интересовањима деце и родитеља у објектима  који су предвиђени Годишњим планом.

У односу на облике рада са децом у вртићима је организован целодневни и полудневни боравак. Целодневни боравак од 06:30 часова до 15:30 и полудневни у преподневном термину од 06:30 до 12 часова. За време боравка деце у вртићу реализују се активности различитог карактера које доприносе остваривању добробити детета, а који се развијају кроз односе са физичким окружењем, вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама учења: 

– активности исхране:

– доручак од 08:00;

– ручак од 11:00 часова за јaслене групе и од 11:30 за остале групе;

– ужина у 14:30 часова;

– време подневног одмора после ручка.

У периоду од 08.30 до 15.30 часова реализују се активности које задовољавају различите потребе деце: 

игра, планиране ситуације учења, животно – практичне ситуације, рекреативне паузе, боравак на ваздуху, а све оне су одређене потребама и интересовањима деце као равноправних чланова заједнице и као подршка добробити детета. У свим групама се посебно води рачуна о периоду транзиције, како би се деца и родитељи што лакше укључили у реални контекст васпитно – образовне праксе. То је нарочито важно на узрасту од 1. до 3. године (јаслице). Оријентационим ритмом дана обезбеђује се интензивирање дечије активности и правилно смењивање по интензитету, што доприноси природном ритму живљења, јер је за дете и васпитача свака ситуација искуствено и значајно развојна. Дневни ритам није посебно испланирано време уз стриктно придржавање сатнице, већ систем живота и рада који се прилагођава датим потребама и олакшава функционисање свих учесника. То је синергија простора, односа и времена и не може увек бити исти, унапред фиксно прописан и једнообразан, јер свака ситуација може бити вредна пажње као ситуација истраживања. Време одмора се организује у односу на узраст и потребе деце и у договору са родитељима пратећи индивидуалност сваког детета.