1. Млађа јаслена група (Медицинске сестре – васпитачи: Радмила Радосављевић – Станковић и Далиборка Павловић)

 

2. Старија јаслена група (Медицинске сестре – васпитачи: Мира Јанковић и Иванка Милосављевић)

 

3. Млађа група (Васпитачи: Бранка Сајић и Весна Жујовић) 

 

4. Мешовита група 1 (Васпитачи: Снежана Милошевић и Јулијана Цвијановић) 

 

5. Мешовита група 2 (Васпитачи: Маријана Николић и Љиљана Ивановић) 

 

6. Средња група (Васпитачи: Мира Паприка и Вера Симић) 

 

7. Старија група (Васпитачи: Милена Трмчић и Биљана Аћимовић) 

 

8. Предшколска група (Васпитачи: Гордана Мајсторовић и Биљана Мартиновић) 

 

9. Припремни предшколски програм (Васпитач: Биљана Ивановић) 

 

10. Белановица (Васпитачи: Мирјана Поповић и Добринка Калинић) 

 

11. Ба (Васпитач: Весна Савић) 

 

12. Славковица (Васпитач: Драгана Марковић) 

 

13. Кадина Лука (Васпитач: Зорица Мијаиловић) 

 

14. Штавица (Васпитач: Кристина Зечевић) 

 

15. Јајчић (Васпитач: Јована Даничић) 

 

16. Пољанице (Васпитач: Дијана Јаковљевић)