Предшколска установа Каја

Објекат Предшколске установе „Каја“ Љиг подигнут је 1976. године и имао је три радне собе за децу. Тада је задовољавао потребе локалне средине. У међувремену је промењена структура становништва као и структура локалне заједнице па је повећан број уписане деце. Посматрано у просторном погледу, ни зграда, ни кухиња по свом капацитету нису задовољавале потребе које Установа има. Проблем је делимично решен 1998. године дограђивањем  две радне собе, али тада је проширени радни простор превазишао капацитет кухиње. У 2012-2013. години проширен је објекат са 3 радне собе за децу – 436 м2 и кухињом од 140 м2 која испуњава све стандарде. Предшколска установа има и једну групу целодневног боравка у Белановици.

У овој радној години уписано је 301 дете и у плану је да буде 43 запослених, од тога 24 у васпитно – образовном процесу, у 16 васпитних група.

Просторни капацитети и опремљеност установе  активности

Рад ће се у радној 2016/2017. години одвијати у наменски грађеном објекту за децу у Љигу, као и у Белановици у једној радној соби у ОШ „Сестре Павловић“ .

Централни објекат:

  • Број васпитних соба 9
  • Површина објекта 1485м2
  • Површина дворишта 43ара
  • Површина кухиње 140м2

Тренутна опремљеност објекта jе на задовољавајућем нивоу. Установа стално реализује послове у домену текућег одржавања објекта са циљем унапређења квалитета и стварања што бољих услова рада. Сваке године се планира и реализује набавка играчака и материјала за рад са децом према специфичностима узраста, а у складу са програмским активностима.