Распоред дневних активности

06.30-08.00  – Пријем деце и јутарње активности 07.30-08.00  – Доручак 08.15-10.30  – Васпитно-образовне и слободне активности 11.30-11.00  – Ужина 11.30-13.30  – Поподневни одмор 13.45-14.15  – Ручак 14.30-15.30  –  Васпитно-образовне активности и отпуст деце

Предложите нам…

Поштовани родитељи, позивамо Bас да нам својим предлозима,примедбама, похвалама или наглашавањем онога што је за Вас и Ваше дете важно помогнете у планирању и реализовању васпитно -образовног процеса како би он био по мери свих нас: деце,родитеља и запослених у …