Јаслена група 2

У Јасленој групи 2 бораве деца узраста од 2-3 године. Васпитачи групе су Весна Савић и Драгана Марковић.