Славковица

У групи у Славковици уписана су деца млађег узраста до поласка у школу. Васпитач групе је Јелена Јаћимовић.