Петнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије одржани су у периоду од 23. до 26.03.2023. године у Врњачкој Бањи. Циљ скупа је оснаживање стручних сарадника и сарадника за грађење демократске, инклузивне и рефлексивне праксе и професионалне заједнице, заједничко мењање културе, структуре и праксе предшколске установе и самовредновање и критичко преиспитивање као основа промене и грађења квалитета праксе. Скупу присуствовала стручни сарадник – психолог Милица Стојановић.