Аутизам, екранизам и развојна дисфазија

У циљу едукације и пружања подршке родитељима чија деца имају потешкоће у развоју говора, дисхармоничан развој и др. Предшколска установа “Каја”, 15.11.2022.г. организује трибину и позива дефектолога др Стевана Несторова и логопеда др Виолету Несторов из Центра за логопедију и рану интервенцију.

https://centarzalogopediju.rs/

Кроз дискусију са родитељима и васпитачима, Несторови говоре о дисхармоничном развоју, дискогницији, екранизму, поремећајима психомоторике који изазивају тешкоће у понашању и учењу.

Родитеље највише занимају све чешћи проблеми развоја говора код деце па се акценат ставља на стимулацију говора. Др Несторов истиче да је код деце која имају неразвијен говор, поред логопедског третмана, неопходно спроводити и друге дефектолошке методе како би утицали на узроке који доводе до проблема у говору…

Овом приликом Несторови позивају родитеље и васпитаче да им се обрате за сваки вид помоћи и подршке како би заједно радили на стимулацији проговарања деце, на поправљању пажње и стимулацији сазнајног развоја.