Овај програм стручног усавршавања одржан је 20.10.2018. године у просторијама ПУ „Каја“. Присуствовали су васпитачи, медицинске сестре – васпитачи, директор и стручни сарадник. Циљ обуке је оспособљавање учесника за пројектно планирање на нивоу васпитне групе и вртића, односно упознавање учесника са процесом и принципима пројектног приступа у раду са децом, са могућностима укључивања породице и локалне заједнице у процес пројектног планирања, са могућностима праћења дечјег развоја, вођење пројектног портфолија…

Обуку су реализовале Виолета Врцељ Одри, дипломирани педагог ПУ „Наша радост“ Суботица и Наташа Врапчевић, васпитач ПУ „Наша радост„ Суботица.

СА ПЕПЕЉУГОМ ОКО СВЕТА - ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ У ВРТИЋУ