“Етика и интегритет” је обука, из области спречавања корупције и јачања инегритета, коју је похађало, на даљину, 40 запослених из наше установе, у току месеца новембра. Агеција за спречавање корупције је доставила Програм и упутство обуке, као и Водич за примену оба наведена документа. Ова обука ће свим полазницима омогућити усвајање знања о етичким принципима, боље разумевање прописа и једнообразно схватање шта је прихватљиво понашање у органима јавне власти.