Друштвене циљеве који се односе на побољшање заштите деце а посебно на повећање обухвата у организованим облицима рада са предшколском децом, педесетих година прошлог века, није било једноставно остварити. Недостајали су одређени објекти али и кадрови. Почињало се скромно, по правилу у школама а са децом су радили учитељи. Тако је било и у Љигу.

Прва васпитна група предшколске деце формирана је 5. септембра 1956. године у Основној школи ” Сава Керковић” у Љигу. Имала је 29 деце шестогодишњег узраста са којима је радила учитељица.

Зграда у којој је 1956. формирана прва предшколска група

Оснивачи су били срески органи и Министарство просвете а разлог за формирање наведене групе био је припрема деце за полазак у школу.деца су боравила три сата дневно а садржаје рада је одређивала учитељица.

Први васпитачи који су радили у овом објекту били су Едита Павловић и Светлана Јотић.

Прве генерације најмлађих са васпитачицом Едитом Павловић

Васпитачи Едита Павловић и Светлана Јотић са предшколцима 8. марта 1970.

Двадесет година је прошло од прве васпитне групе до изградње наменског објекта за децу предшколског узраста. Године 1976. Љиг је добио предшколску установу.

Новооснована предшколска установа добила је име по борцу и болничарки у више војних јединица, Каји Марковић-  Сингер, рођеној у Белановици, која је после рата радила на збрињавању деце палих бораца и друге незбринуте деце.

Новоизграђени објекат имао је места за 60-оро деце. У почетку су радила два васпитача Едита Павловић, познатија као Вера, која је била и директор Предшколске установе и Светлана Јотић, васпитач.

Проћи ће још двадесетак година, до 1998. године, када ће објекат Предшколске установе бити проширен за још две васпитне групе.

 

 

 

 

 

 

 

Коначни изглед са још већим капацитетом вртић ” Каја” добија 2012-1013. године када је проширен за још три радне собе за децу и проширену кухињу која испуњава све стандарде. Те године Предшколска установа ” Каја” уписује 301 дете у 16 васпитних група.

Садашњи изглед Предшколске установе ” Каја” Љиг