У ПУ “Милица Ножица” у Ваљеву, 08-09.05.2023. године, реализован је семинар “Од тачке до линије”- Интегрисано учење у инспиративним просторним целинама. Тематика семинара је била усмерена на ликовне технике које се могу применити у раду са децом – пустовање вуне и ебру. Семинар је одржан у организацији УВАКО-а а из нашег вртића присуствовала су три васпитача.