Шести окружни стручни сусрети- “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ”, одржани су у Лазаревцу 4. марта 2023. године. Стручни скуп је одобрен од ЗОУВ као облик сталног стручног усавршавања. На презентацијама добре праксе и сесијама, из наше установе, присуствовале су 4 медицинске сестре – васпитача и један васпитач.