Предложите нам…

Поштовани родитељи,

позивамо Bас да нам својим предлозима,примедбама, похвалама или наглашавањем онога што је за Вас и Ваше дете важно помогнете у планирању и реализовању васпитно -образовног процеса како би он био по мери свих нас: деце,родитеља и запослених у вртићу “Каја“.

Овим путем Вас позивамо да сва своја запажања забележите у Књиге утисака које постоје у Установи у кутку који је намењен за родитеље или своје утиске забележите на папир који ћете убацити у кутију за сугестије,предлоге и похвaле која се налази испред сваке васпитне групе. Свака Ваша сугестија је добро дошла и биће употребљена у сврху унапређења васпитно-образовне праксе.Унапред хвала.

Родитељи старије јаслене групе,међу првима су се уписали у Књигу утисака.