Оријентациони ритам дана

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

до  07.50 – Пријем деце у Установу

07.50 – 08.00 – Припрема за доручак

08.00 – 08.30 – Доручак

08.30 – 11.00 – Игра, планиране ситуације учења, животно – практичне ситуације

11.00 – 11.30 – Ужина

11.30 – 13.30 – Подневни одмор по потреби деце

13.30 – 14.00 – Ручак

14.00 – 15.30 – Игра, планиране ситуације учења, животно – практичне ситуације

15.30 – 16.30 – Одлазак кући

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК

од 08.00 – Пријем деце

08.00 – 08.45 – Припрема и доручак

09.00 – 11.45 – Игра, планиране ситуације учења, животно – практичне ситуације

11.45 – 12.00 – Припрема деце и одлазак кући