У периоду од 01 – 04. децембра 2022. године, на Тари, одржана је стручна конференција са темом “Грађење односа као подршка дететове добробити у реалном програму”. Из нашег вртића овом скупу присуствовала су 2 васпитача. Циљ конференције усмерен је на јачање компетенција васпитача, мед. сестара, стручних сарадника и директора да рефлексивно преиспитују своју праксу о значају грађења односа као подршке добробити детета у реалном програму.