1. Млађа јаслена група (Медицинске сестре – васпитачи: Славица Симић, Марина Митровић и Слађана Максимовић)

2. Старија јаслена група 1 (Медицинске сестре – васпитачи: Мира Јанковић и Далиборка Павловић)

3. Старија јаслена група 2 (Медицинске сестре – васпитачи: Иванка Милосављевић и Јелена Јаћимовић) 

4. Млађа група 1 (Васпитачи: Јулијана Цвијановић, Кристина Милосављевић и Дијана Стевановић) 

5. Млађа група 2 (Васпитачи: Весна Трнинић и Милена Трмчић) 

6. Средња група 1 (Васпитачи: Гордана Мајсторовић и Биљана Мартиновић) 

7. Средња група 2 (Васпитачи: Драгана Марковић и Весна Савић) 

8. Старија група 1 (Васпитачи: Бранка Сајић и Весна Жујовић) 

9. Старија група 2 (Васпитачи: Рамила Радосављевић Станковић и Вера Симић) 

10. Предшколска група 1 (Васпитачи: Мира Паприка и Зорица Мијаиловић Јелић) 

11. Предшколска група 2 (Васпитачи: Биљана Аћимовић и Маријана Николић) 

12. Припремни предшколски програм (Васпитач: Биљана Ивановић) 

13. Белановица (Васпитачи: Јована Даничић и Александра Поповић) 

14. Ба (Васпитач: Снежана Милошевић) 

15. Славковица (Васпитач: Мирјана Јовичић) 

16. Кадина Лука (Васпитач: Данијела Пејчић)

17. Пољанице (Васпитач: Љиљана Ивановић)

18. Козељ (Васпитач: Јелица Томић)