Оријентациони ритам дана

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК до  07.50 – Пријем деце у Установу 07.50 – 08.00 – Припрема за доручак 08.00 – 08.30 – Доручак 08.30 – 11.00 – Игра, планиране ситуације учења, животно – практичне ситуације 11.00 – 11.30 – Ужина 11.30 – …

Предложите нам…

Поштовани родитељи, позивамо Bас да нам својим предлозима,примедбама, похвалама или наглашавањем онога што је за Вас и Ваше дете важно помогнете у планирању и реализовању васпитно -образовног процеса како би он био по мери свих нас: деце,родитеља и запослених у …

Показна вежба у случају земљотреса и пожара

  Дана 22.09.2017. године, са почетком у 10 сати у нашем вртићу у Љигу одржана је показна вежба Сектора за ванредне ситуације. Вежба је имала за циљ правилно реаговање запослених и деце у случају земљотреса и пожара. У вежби су, …