“Глумилиште-игралиште”

„Тек кроз друге постижемо оно што јесмо…“, мисао је Лава Виготског, која ближе објашњава поимање дечијег говора и хода првенствено кроз имитацију. Интегришући информације из више извора у свом окружењу деца формирају свој идентитет  кроз активности сличне драмским играма.

Циљ  драмске секције је да се, кроз вербално изражавање и драматизацију текстова подстакне дечије самопоуздање. Овај програм је усмерен на подстицај способности детета уз прилагођавање специфичним потребама и могућностима сваког детета. Ове играонице подржавају дечије спонтано стваралаштво и индивидуалне способности изражавања повезаних са сценском уметношћу.

Рад  са децом у драмској секцији показао се као најефикаснији начин за усвајање знања,али  развијања маште,мишљења и памћења. Учешћем у оваквим видовима активности развијају се скривени таленти код деце, а оно на занимљив начин усвајају неопходна знања и вештине.

Драмске игре, презентовање драмских текстова и прича, елементи позоришта и позоришне технике су садржаји који се нуде. Садржаје рада проналазимо најчешће у бајкама и причама.

Реализација драмских активности одвијаће се једном недељно кроз пробе и припреме за извођење позоришне представе са децом старије и предшколске групе. Динамика радионица и деце је флексибилна јер је у зависности од броја деце са афинитетом за ову област.

У току су припреме представе “Уображенко и Звездана”, која се спрема за “ПРОЛЕЋНИ УБСКИ ФЕСТИЋ”, чија  ће се реализација одржати почетком априла у Дому културе у Убу.

Реализатор програма је Биљана Мартиновић.