Оглас

На основу одлуке УО ПУ “Каја” бр. 184 од 21.05.2021. године Предшколска установа “Каја” Љиг објављује ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ КУХИЊСКОГ УРЕЂАЈА 1.Електрични казан за кување хране- brand “KOVINASTROJ” Словенија- година производње 1976. На основу извршеног увида и прегледа уређаја овлашћеног представника …

Органи управљања

Установа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са законом, оснивачким актом и општим актом. Орган управљања у предшколској установи јесте Управни одбор.