Оглас

На основу одлуке УО ПУ “Каја” бр. 184 од 21.05.2021. године Предшколска установа “Каја” Љиг објављује

ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ КУХИЊСКОГ УРЕЂАЈА

1.Електрични казан за кување хране- brand “KOVINASTROJ” Словенија- година производње 1976.

На основу извршеног увида и прегледа уређаја овлашћеног представника и сервисера KОVINSTROJ GASTRONORM TVORNICA GOSTINSKE OPREME d.d. из Grosuplje и на основу године производње процењена је вредност кухињског уређаја на 25.000,00 динара без ПДВ-а. Заинтересована правна и физичка лица могу погледати предметни кухињски уређај сваког радног дана од 9-14 часова почев од 14.12.2021. до 16.12.2021.године у просторијама Предшколске установе “Каја” Љиг ул. Краљице Марије бб.

Понуде у затвореним ковертама доставити најкасније до 21.12.2021. године до 10 часова на адресу ПУ “Каја” Краљице Марије бб 14240 Љиг.

Отварање понуда биће одржано 21.12.2021. године у 12 часова.

Све додатне информације могу се добити на телефон вртића 014 3445 286.