Године узлета

Само је један период живота са толико отворених могућности, у коме човек са толико енергије, истрајности и ентузијазма овладава и развија сложене капацитете од којих ће зависити његове будуће могућности, његова личност и успешност функционисања у даљем животу. Тај период је предшколски узраст. Због тога године на предшколском узрасту препознајемо као године узлета, па отуд и назив овог програма. Колики и какав ће тај узлет бити, зависи ће од свих нас који радимо у предшколском васпитању и образовању.

Кoнцепцијом Основа програма афирмише се: вера у капацитете деце предшколског узраста да активно учествују у свом учењу и развоју, значај игре на овом узрасту и значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој;професија васпитача као јединствена професија у односу на све друге, етичка и рефлексивна по својој суштини, која се заснива на сложеним и особеним компетенцијама; јединствена професионална улога стручних сарадника у развијању рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића;повезивање са локалном заједницом и породицом и значај њихове улоге у пракси предшколског васпитања и образовања.

Године узлета