Белановица

У месту Белановица постоје две групе Предшколске установе “Каја”. У прву групу мешовитог састава уписана су деца узраста од 2-5,5 година. Другу групу чине деца узраста од 5,5 година до поласка у школу. Васпитачи су Дијана Стевановић, Александра Поповић и Маја Радисављевић.