Корак даље са лутком кроз предшколско образовање

Семинару „Корак даље са лутком кроз предшколско образовање“, који је одржан у Ваљеву у вртићу „Бамби“ од 5. до 3. марта 2017. године присуствовале су васпитачи Милена Трмчић, Мирјана Поповић и Добринка Калинић. Циљ семинара је развој професионалних вештина у изради гињол лутака и подстицање личног развоја педагошких радника. Учесници семинара су кроз три фазе обучени за прављење и практичну примену ових лутака у васпитно – образовном раду.

У циљу имплементације садржаја стечених на семинару „Корак даље са лутком кроз предшколско образовање“, вапитачи Милена Трмчић и Мирјана Поповић, организовале су радионицу за остале колеге, у просторијама вртића, како би васпитачи и медицинске сестре стекли вештине у изради гињол лутке која је изузетно средство за рад у свим васпитним групама.