Међународни дан врабаца

 

 

 

Међународни дан врабаца обележава се 20. марта када је почетак пролећа а и Светски дан среће.Овај дан има за циљ да укаже на важну улогу врабаца којих је све мање а и да се позове на одговорно понашање појединца а и институција како би се сачувао опстанак врабаца. Врапци данас зависе од нас. Неки од начина да помогнемо врапцима је и постављање куцица као и хранилица. Двориште предшколске установе Каја обилује и кућицама за врапце а и хранилицама.Током зиме Еко патроле нашег вртића су редовно обилазиле кучице и хранилице и остављале храну за врабце. Мешовита група 1 обележила је Међународни дан врабаца тако што је на новоизграђену Шумску колибу у дворишту вртића ставила и кућицу за врапце.