Међународни програм Еко-школе

Међународни пројекат Еко-школе је систем награђивања за образовне установе које заштиту животне средине постављају као трајну вредност у васпитању и образовању.

Установе које кроз заједничке активности са децом, родитељима,локалном заједницом и другим организацијама које се баве заштитом животне средине, испуне постављене критеријуме, добијају повељу о статусу Међународне еко-школе (зелену заставу са знаком еко-школе) која се додељује на две године. Данас 52 земље света спроводе програм еко-школе.

Предшколска установа “Каја” Љиг, 19.6.2018. прикључила се Међународном програму еко-школе а 6.7.2018. основан је и Еко одбор који чине: директор, васпитачи, представници родитеља,техничко особље, представници локалне заједнице и јавних предузећа која се баве питањима животне средине, а делују у нашој општини.

 

Први састанак Еко-оодбора одржан је 5.9.2018. у просторијама П.У. “Каја”.

Чланови Еко-одбора:

Гордана Сајић, еколошки инспектор

Гордана Благојевић, ТО Љиг

Марина Милаковић, ЈКП Љиг

Драгана Илић, Црвени крст Љиг

Ранко Каргановић, родитељ

Весна Трнинић, директор ПУ “Каја”

Јулијана Цвијановић, васпитач- координатор пројекта

Милица Стојановић, стручни сарадник- психолог

Иванка Милосављевић, мед. сестра- васпирач

Радмила Радисављевић Станковић, мед. сестра- васпитач

Тијана Каргановић, васпитач

Милена Трмчић, васпитач

Љиљана Ивановић, васпитач

Снежана Милошевић, васпитач

Маријана Николић, васпитач

Биљана Аћимовић, васпитач

Мирјана Поповић, васпитач

Биљана Мартиновић, васпитач

Гордана Мајсторовић, васпитач

Драган Ивановић, домар

Програм се реализује кроз седам корака који су приказани на Националном плакату Еко-школе а координатор програма у П.У. “Каја” је Јулијана Цвијановић, васпитач.