Новогодишња рециклажа

Током децембра месеца, деца, родитељи и васпитачи  Предшколске установе “Каја” из Љига сакупљали амбалажни материјал и одлагали у магацин вртића. Сав прикупљени материјал, деца са својим васпитачима су искористили за прављење новогодишњих  украса а самим тим и учествовала  у очувању и заштити животне околинe.