Рекреативна

Сваке године, Предшколска установа “Каја” организује одлазак деце на рекреативну и боравак у природи који буде обогаћен различитим забавним садржајима.

Ове године, одлазак на рекреативну планиран је током априла са боравком деце у Врњачкој Бањи.