“Чаролија плеса”

Ова врста посебног програма реализује се са децом старијег и предшколског узраста у циљу очувања традиције нашег народа, упознавањем деце са основама балетских покрета и њиховом применом у кореографијама модерног плеса.

Осим плесних елемената, деца плесом развијају ритам који је неопходан и за обављање свакодневних практичних радњи. Плесом, код деце развијамо моторику, кординацију тела и покрета у његовим простим и сложеним елементима. Можемо рећи да је ово и сврха постојања овог програма.

Поред овога, дете док плеше, посебно ако плес подразумева кореографију, унапређујује своје  друштвене способности, културу, васпитање и учи да поштује правила.

Такође, деца која похађају овај програм узеће учешће на неком од музичких фестивала, манифестацији или неком догађају у локалној заједници.

Број чланова групе је  20-30  деце, који се тренутно једном недељно припремају за 15. Међународни фестивал дечијих игара и модерног плеса у Пожаревцу.

Реализатор програма је васпитач Тијана Каргановић.