“Весели спортић – оријентиринг”

Радост кретања има позитивну вредност за физичко и ментално здравље и развој. Предшколски период је најзначајнији за правилно формирање тела и развој моторичких способности. У овом узрасту треба свакодневно подстицати све врсте игара и активности  унутра и напољу  које ће допринети остварењу развојних циљева у области сензомоторног развоја.

Оријентиринг или задато сналажење у природи је спорт који повезује умност и кретање, спорт који савремено дете враћа природи, учи да савладава препреке, развија самопоуздање, умне и физичке способности.

Активан боравак у природи у виду оријентационог кретања вишеструко је користан за очување и развијање психофизичких способности и добар је изазов за децу, јер ће савладати сналажење у природи. Игре и боравак у природи су биолошка потреба детета, забава, уживање, одмор, рекреација и стицање нових сазнања. Дете кроз спорт развија сарадњу и здрав такмичарски дух.

Програм има за циљ да деци пружи подршку за развој посебних склоности према кретању, развијање љубави према оријентирингу и спорту уопште.

Реализује се постепено, од васпитне собе, у дворишту вртића, оближњег парка и на планини.

Трајање програма је једном недељно у интервалу од један сат са групом деце од 20, узраста 6-7 година (предшколци).

У току су припреме за учествовање на такмичењу Треће Мале олимпијаде, коју организује прошлогодишњи победник ПУ “Црвенкапа”, Мали Зворник.

Реализатор програма је Биљана Аћимовић.

„КРЕТАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА“