Дан планете Земље

Поводом 22. априла, Међународног дана планете Земље, четврту недељу априла обележиће еколошке активности свих група. Актив млађих и јаслених група, 24. априла, извешће угледну активност којом ће еколошки садржаји бити презентовани у раду са децом кроз различите аспекте. Циљ ових активности је подизање еколошке свести на раном узрасту и указивање на значај очувања животне средине.