Недеља лепих жеља

Од 9.4. до 13.4.2018. године, на иницијативу Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, у вртићу “Каја” биће организована Недеља лепих жеља. Учешће ће узети све групе из матичне установе и издвојених одељења. У току недеље, деца ће на различите начине послати поруке пријатељства, песме, стихове, цртеже, честитке лепих речи… које ће бити изложене испред сваке васпитне групе. Активност има за циљ подстицање ненасилног понашања у вербалној комуникацији.