Деца деци

На предлог Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, а поводом Дана толеранције 16. новембра, недељу од 12.-16. новембра обележиће хуманитарна акција “Деца деци”.

Деца ће заједно са родитељима припремити донације у виду поклон-пакетића за децу којој је потребна помоћ. Донације, прикупљене током ове недеље, деца ће предати Црвеном крсту или Социјалној служби.