Показна вежба Тима за безбедност „Како безбедно се заштитити од пожара“

У уторак 12.11.2019. г. тим за безбедност деце П.У. „Каја“ на челу са координатором тима Сунчицом Лазаревић и референтом за против пожарну заштиту изведена је показна вежба „Како безбедно се заштитити од пожара“.

Кроз игру и разговор са децом предшколског узраста из Установе, представљен је пут евакуације и начин на који треба да се заштитимо од опасности.

Деци је објашнјено да је њихова безбедност најбитнија и да пре свега приликом пожара деца морају бити евакуисана најближим путем на сигурно. После евакуације може се почети са санирањем пожара. Прво нам помажу против пожарни апарати, који су деца имала прилику да виде како изгледају, а затим и црева  за воду која се налазе на различитим местима у установи.

Јако је битно да науче и број ватрогасне станице, како би знали шта треба да ураде ако се задесе у таквој ситуацији. Научили су број ватрогасне службе (193) и да се приликом пожара одмах обавештава ватрогасна служба.

Заједно су учествовали, одговарали на питања, али и постављали питања. Сазнали су на које све начине можемо да се заштитимо од дима, од пожара, али и како се пожар може изазвати. То им је важно како би запамтили са чиме се не треба играти.