Канте за селекцију отпада

 

На састанку Актива предшколских група и договора око Дечје недеље за ликовни дан изабрана је среда 3.10.2018.године. Активност која ће обележити тај дан је “Израда канти за селекцију отпада” (папир, стакло, метал, пластика). У ову активност укључен је и Саша Ивановић – приватни вулканизер, који је донирао 15 аутомобилских гума. Еколошком фасадном бојом деца заједно са васпитачима имали су задатак да префарбају гуме у одређену боју (зелена, жута, плава и црвена). По завршетку фарбања, канте су “оживљене”, обележене (како словима тако и предметима), и постављене у двориште вртића.