Водени пут- пројекат млађе јаслене групе

Поверење у дететове снаге предуслов је партнерства одраслог и детета. Циљ овог пројекта је усвајање нових сазнања о води и развијање активног односа са околином кроз отворени тип игре.

https://www.youtube.com/watch?v=0v1-tExQrpA&ab_channel=Vrti%C4%87KajaLjig